пояснити


Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • пояснити — див. пояснювати …   Український тлумачний словник

  • пояснити — [пойасни/тие] йас(‘)н у/, йа/сниеш/ йасни/ш, йа/сниемо/, йа/сниетеи/ йасниете/; нак. сни/, с(‘)н і/т …   Орфоепічний словник української мови

  • пояснити — дієслово доконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • нігілізм — (від лат. nihil ніщо) світоспоглядання та спосіб людського світовідношення, що містить інтенції заперечення, свавілля, відчаю, розчарування, недовіри тощо. Н. виражається у запереченні існування Бога, безсмертя душі, свободи волі, могутності… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Деремела — название народности, племени (1): Тѣми тресну земля, и многи страны Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Половци сулици своя повръгоша, а главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи. 32. Ср. Г. Ильинский (Несколько конъектур к „Сл. о п. Иг.“.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • доказувати — ую, уєш, недок., доказа/ти, ажу/, а/жеш, док. 1) перех., без додатка і неперех. Закінчувати говорити, розповідати про що небудь, доводити розповідь до певної межі. 2) перех. і неперех., зі спол. що. Підтверджувати істинність, правильність чого… …   Український тлумачний словник

  • зрозуміти — і/ю, і/єш, док., перех., без додатка і з спол. що. 1) Сприйняти розумом. || Правильно сприйняти зміст чого небудь висловленого, написаного і т. ін. || Сприйняти зміст чого небудь, висловленого, написаного нерідною мовою. || Сприйняти ідею,… …   Український тлумачний словник

  • містичний — а, е. 1) Прикм. до містика і містицизм. || Пройнятий містикою, містицизмом; сповнений містики. || у знач. ім. місти/чне, ного, с. Те, що є містикою. 2) перен. Якого не можна пояснити …   Український тлумачний словник

  • надприродний — а, е. 1) Якого, за містичними уявленнями, не можна пояснити у природний спосіб; не підлеглий законам природи. 2) Який перевищує звичайну міру, норму, звичайний ступінь вияву чого небудь; незвичайний …   Український тлумачний словник

  • натуралізм — у, ч. 1) Ідеалістична філософська теорія, яка намагається пояснити розвиток суспільства законами природи. 2) Методологічний принцип обґрунтування моральності. 3) Напрям і творчий метод у мистецтві й літературі, який з фотографічною точністю… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.